Ketty Christiansen

S a n k t A n n æ V e s t e r K v a r t e r

Fredericiagade nr. 77. 1 etage. Mod gården Ketty Christiansen. Set mod vinduesvæggen, til højre i billedet skimtes dør til trappen. I sofaen Ketty Christiansen. 1972.

© Fotograf Erik Christoffersen.

Copyright © All Rights Reserved 2004~ Rosengade.dk